Zorg in Villa l’Abri

Zorg zoals u dat wilt

De dagen in l’Abri verlopen volgens een herkenbaar en vertrouwd ritme. Ons uitgangspunt? Dat bent u. Zo eten sommige bewoners samen, anderen in hun eigen appartement. Net wat u zelf wilt. We nemen de tijd om uw wensen te bespreken en beschrijven die in uw eigen zorgplan.

24/7 zorg aanwezig

In Villa l’Abri werken verzorgenden, helpenden en verpleegkundigen. Er is 24 uur per dag professionele zorg aanwezig. Bovendien heeft Villa l’Abri altijd gekwalificeerde verpleegkundige achterwacht paraat. U heeft in l’Abri uw eigen huisarts. Wanneer nodig schakelen we zijn hulp in, of die van andere deskundigen zoals een verpleeghuisarts, fysiotherapeut of ergotherapeut.

“Villa l’Abri voelt als een familie. De medewerkers zorgen voor me als voor hun eigen vader of moeder.”

“Mijn tante was kwetsbaar toen ze in l'Abri kwam wonen. Na een paar maanden hoorde ik van de verpleging dat zij soms het zonnetje in huis is.”

"Mijn moeder heeft een prachtig uitzicht op de tuin. Ze is zeer tevreden over de persoonlijke aandacht en uitstekende verzorging."

Hobby’s en ontspanning

We ondersteunen bewoners bij dagelijkse activiteiten. Van gezamenlijke ontspannende activiteiten tot individuele begeleiding in uw eigen appartement. En wie wil helpt gezellig mee in het huishouden. Niets moet en er kan veel. We zijn benieuwd naar uw hobby’s en interesses!

Indicatie en vergoedingen

Om in Villa l’Abri te wonen heeft u een CIZ-indicatie nodig, voor langdurige zorg of tijdelijk verblijf. De zorg wordt geleverd als Zorg in Natura door middel van een Volledig Pakket Thuis of via een PGB. Overige kosten zijn afhankelijk van het woonarrangement en uw eigen bijdrage aan het CAK. Heeft u nog geen indicatie? Wij helpen u graag er een aan te vragen.

Meer informatie

ANBI
Villa l’Abri heeft een ANBI-erkenning. De verantwoording over kwaliteit, beleid, beloning en bedrijfsvoering vindt u in het jaardocument 2017. Deze wordt tevens gepubliceerd via www.jaarverslagenzorg.nl.

Benieuwd naar de mogelijkheden bij Villa l’Abri?

Maak een afspraak met ons!

T (030) 697 34 00 contact